Nominace svatebních expertů

Do Cechu svatebních expertů. z.s. se nominují podnikatelé ze svatebních oborů a suboborů sami nebo mohou být navrženi zákazníkem. Každá nominace musí začít vyplněním tohoto on-line dotazníku.

Nominována může být jakákoliv fyzická (OSVČ) i právnická osoba se sídlem v ČR.

 

Nominuji jako zákazník

firmu s provozovnou firmu bez provozovny

 

Nominuji jako firma

firmu s provozovnou firmu bez provozovny