Nominace svatebních expertů

Do Cechu svatebních expertů. z.s. se nominují podnikatelé ze svatebních oborů a suboborů sami nebo mohou být navrženi zákazníkem. Každá nominace musí začít vyplněním tohoto on-line dotazníku.

Nominována může být jakákoliv fyzická (OSVČ) i právnická osoba se sídlem v ČR.

Položky označené * je nutné vyplnit.

  • Ano Ne
  • Ano Ne Nevím
  • Ano ...pouze při udělení certifikátu Svatební expert.