Odborníci na svatbu vzatí

První profesní sdružení podnikatelů českého svatebního průmyslu ideově vzniklo na Žižkovské věži v Praze na podzim 2014, při setkání jeho zakladatelů z časopisu Tvoje svatba a ze Svatebního domu Nuance.

Účelem cechu je zvyšování úrovně svatební branže vyhledáváním a certifikací nejkvalitnějších firem napříč svatebními obory, od svatebních salonů, přes zlatníky, cukráře či fotografy, po obřadní místa, hotely, koordinátory, apod.

Do Cechu svatebních expertů jsou firmy nominovány buď přímo svými vlastníky nebo jejich spokojenými zákazníky a pro přijetí musejí splňovat náročná kritéria odbornosti a kvality.

Snoubenci a svatebčané poznají nejlepší svatební podnikatele podle certifikátu Svatební expert na dveřích jejich provozovny Odborníci na svatbu vzatía webových stránkách.

Každý člen Cechu svatebních expertů obdrží samolepku k označení provozovny.

Svatební experti

 • poskytují nejlepší produkty a služby v oboru
 • co inzerují je pravda
 • nemají plagiáty a padělky
 • do branže přinášejí novinky a zlepšení
 • mají své provozovny na vysoké úrovni
 • pravidelně komunikují se zákazníky
 • umějí řešit nepředvídatelné situace

Výhody členství

 • spoluutváření svatebního trhu v ČR
 • velká mediální prezentace
 • Tvoje svatba - zvýhodněná inzerce
 • expertní facebook a blog
 • společná inzerce napříč médii
 • potírání plagiátorství a nekalé konkurence
 • možnost odborných konzultací

Nominované firmy

 • pravdivě vyplní online dotazník
 • jsou bezkonfliktní
 • chápou nutnost prověření
 • důvěřují nestrannosti supervizora
 • umožní návštěvu supervizora
 • ročně přispívají 5.000 Kč (14 Kč na den) na provoz cechu
 • nominujte Svatebního experta zde!